Jome Skog AB 

Vi gör det i skogen

Se våra tjänster

   AVVERKNING

   Gallring och Föryngringsavverkning

   Manuell Avverkning

   Skotning av Rundvirke och Grot

   Anläggning av Vintervägar


     SKOGSVÅRD

     Plantering

     Planering

     Röjning   

     Planering av Skogsbilvägar     

        

     RÅDGIVNING

     Skogsbruksplaner     

     Deklarationer    

     Skogsekonomisk Rådgivning   

     Förvaltning