Jome Skog AB 

Vi gör det i skogen

 

 

AVVERKNING

Gallring

Föryngringsavverkning

Manuell Avverkning

Skotning av Rundvirke och Grot

Anläggning av VintervägerSKOGSVÅRD

Plantering

Planering

Röjning

Planering Skogsbilvägar

RÅDGIVNING

Skogsbruksplaner

Planering

Deklarationer

Skogsekonomisk Rådgivning

Förvaltning