Jome Skog AB

Vi gör det i skogen

AVVERKNING

Gallring

Föryngringsavverkning

Manuell Avverkning

Skotning av Rundvirke och Grot

Anläggning av Vinterväger

SKOGSVÅRD

Plantering

Planering

Röjning

Planering Skogsbilvägar

RÅDGIVNING

Skogsbruksplaner

Planering

Deklarationer

Skogsekonomisk Rådgivning

Förvaltning